dr Krzysztof Ozimek

FINANSE ILOŚCIOWE

dla szkół ponadpodstawowych

MIĘKKI START DO TWARDYCH KOMPETENCJI

kursy z Excelem albo z R

rozwiązywanie finansowych zadań obliczeniowych

kursy online

indywidualnie w czasie rzeczywistym

Kursy

Kursy zostały przygotowane w odpowiedzi na wzbierającą i wydatną potrzebę dysponowania odpowiednimi lub profesjonalnymi kompetencjami finansowymi, zwiększającymi rynkową konkurencyjność, przy jednoczesnym niedoborze rzetelnych programów edukacyjnych w zakresie finansów ilościowych.

Podczas każdego kursu przedstawiane są obliczenia z użyciem Excela albo R (w zależności od wyboru dokonanego przy zgłoszeniu na kurs), ukierunkowane na:pełniejsze zrozumienie omawianych zjawisk i procesów finansowych
 • poznanie funkcjonalności przedstawianych metod obliczeniowych
 • rozwój umiejętności analitycznych w obszarze finansów

Kursy indywidualnie przeprowadzane są w trybie online (w czasie rzeczywistym)

Kursy dedykowane są głównie, ale nie wyłącznie:
 • uczniom szkół ponadpodstawowych
 • „młodym” entuzjastom finansów

Celem kursów jest umożliwienie nabycia podstawowych i odpowiednio rozszerzonych kompetencji w zakresie finansów ilościowych osobom, które myślą o studiach w zakresie finansów lub o karierze praktyka rynku finansowego, np. analityka/doradcy finansowego, bankiera inwestycyjnego, menedżera funduszu inwestycyjnego, menedżera ryzyka finansowego, tradera bądź naukowca odkrywającego i badającego zjawiska oraz procesy finansowe (zarówno dla nauki jak i korporacji finansowych)

Zakres tematyczno-obliczeniowy kursów obejmuje (alfabetycznie):
 • finanse behawioralne
 • finanse korporacyjne
 • instrumenty, inwestycje i ryzyko finansowe
 • makroekonomię finansową
 • matematykę w finansach
 • uczenie maszynowe w finansach
 • zastosowanie narzędzi analitycznych (Excel i R) w finansach
W prezentacjach i obliczeniach kursowych wykorzystywane są dane:
 • rzeczywiste
 • symulowane (w przypadku braku danych rzeczywistych)
 • preparowane (w celu uzyskania zamierzonych efektów dydaktycznych)
Stosowanie języka R podczas kursów ograniczone jest do:
 • używania gotowych funkcji napisanych w tym języku
 • tworzenia najprostszych funkcji
 • tworzenia elementarnych obiektów w R i dokonywaniu operacji na tych na obiektach

Wszystkie zapisy sporządzane na wirtualnej tablicy w trakcie kursów i wcześniej przygotowana wizualizacja różnego typu informacji jako spójna całość zapamiętywane są w pliku PDF i udostępniane po zakończeniu kursu, łącznie z plikami obliczeniowymi w Excelu albo w R

Udział w kursach poświadczany jest imiennym certyfikatem z wpisanym tytułem kursu

Po wzięciu udziału w kursie jego uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety, która ma pomóc w określeniu:
 • sposobu poprawienia jakości pracy prowadzącego
 • kierunków ewentualnej modyfikacji treści kursów i metody ich realizacji