Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Statystyka w rozwiązywaniu problemów biznesowych

Kurs ma zadanie:

Treść kursu

Analiza graficzna i opis statystyczny danych

Tworzenie oraz interpretacja histogramu, wykresu pudełkowego i wykresu rozrzutu

Obliczanie oraz interpretacja statystyk opisowych i współczynnika korelacji

Ćwiczenie rozwiązywania problemów za pomocą eksploracji danych

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez opisujących obiekty (procesy)

Testowanie hipotez porównujących obiekty (procesy)

Ćwiczenie rozwiązywania problemów za pomocą weryfikacji hipotez statystycznych

Modelowanie zależności liniowej pomiędzy dwiema zmiennymi

Budowanie modelu regresji liniowej

Weryfikacja i interpretacja modelu regresji liniowej

Ćwiczenie rozwiązywanie problemów za pomocą modelowania liniowego

Narzędzia kursu

Excel z dodatkiem Analysis ToolPak, przykładowe dane biznesowe w formacie xlsx

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci zamierzający nauczyć się stosować określone narzędzia analityczne w wybranych zagadnieniach finansowych lub uporządkować i utrwalić wiedzę w podanych obszarach a także wiążący swoją przyszłość z zawodowym zajmowaniem się analityką finansową

Certyfikanci

Planujący uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący poznać, przypomnieć sobie lub efektywnie utrwalić określone koncepcje analizy finansowej będące częścią treści wymagań egzaminacyjnych

Adepci finansów

Początkujący analitycy finansowi zaczynający kształtować swoją karierę w różnych segmentach rynku finansowego oraz na różnych stanowiskach wymagających stosowania analizy finansowej, zdeterminowani poszerzać lub rozwijać swoje kierunkowe kompetencje

Zobacz inne moje kursy