Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Rachunek wartości pieniądza w czasie w analizie oferty podstawowych usług bankowych

Kurs ma zadanie:

Treść kursu

Analiza zmian wartości pieniądza w czasie

Stopa prosta i składana (procentowa oraz dyskontowa)

Stopa nominalna, realna, faktyczna, efektywna i ekwiwalentna

Ćwiczenie rozwiązywania typowych problemów obliczeniowych

Analiza wartości przepływów pieniężnych w czasie

Przepływy skończone (z góry i z dołu, wartość bieżąca i przyszła)

Przepływy nieskończone (z góry i z dołu, wartość bieżąca)

Ćwiczenie rozwiązywania typowych problemów obliczeniowych

Analiza opisu ofertowego podstawowych usług bankowych

Opis lokaty bankowej z oferty banku (anonimowego)

Opis kredytu bankowego z oferty banku (anonimowego)

Przeprowadzenie analizy poprawności i pełności opisu ofertowego lokaty oraz kredytu

Narzędzia kursu

Excel z dodatkiem Solver, opis ofertowy lokaty oraz kredytu (anonimowego) banku

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci zamierzający nauczyć się stosować określone narzędzia analityczne w wybranych zagadnieniach finansowych lub uporządkować i utrwalić wiedzę w podanych obszarach a także wiążący swoją przyszłość z zawodowym zajmowaniem się analityką finansową

Certyfikanci

Planujący uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący poznać, przypomnieć sobie lub efektywnie utrwalić określone koncepcje analizy finansowej będące częścią treści wymagań egzaminacyjnych

Adepci finansów

Początkujący analitycy finansowi zaczynający kształtować swoją karierę w różnych segmentach rynku finansowego oraz na różnych stanowiskach wymagających stosowania analizy finansowej, zdeterminowani poszerzać lub rozwijać swoje kierunkowe kompetencje

Zobacz inne moje kursy