Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Finanse menedżerskie w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Kurs ma zadanie:

Treść kursu

Kreowanie wartości poprzez wolne przepływy pieniężne (FCF)

Obliczanie FCF z menedżerskiej wersji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Modelowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem FCF

Ćwiczenie kreowania wartości z wykorzystaniem FCF

Kreowanie wartości poprzez ekonomiczną wartość dodaną (EVA)

Obliczanie EVA z menedżerskiej wersji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Modelowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem EVA

Ćwiczenie kreowania wartości z wykorzystaniem EVA

Kreowanie wartości poprzez strukturę finansowania (dźwignię finansową)

Obliczanie dźwigni finansowej z menedżerskiej wersji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Modelowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Ćwiczenie kreowania wartości z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Narzędzia kursu

Excel, przykładowy bilans oraz rachunek zysków i strat w formacie pdf i xlsx

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci zamierzający nauczyć się stosować określone narzędzia analityczne w wybranych zagadnieniach finansowych lub uporządkować i utrwalić wiedzę w podanych obszarach a także wiążący swoją przyszłość z zawodowym zajmowaniem się analityką finansową

Certyfikanci

Planujący uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący poznać, przypomnieć sobie lub efektywnie utrwalić określone koncepcje analizy finansowej będące częścią treści wymagań egzaminacyjnych

Adepci finansów

Początkujący analitycy finansowi zaczynający kształtować swoją karierę w różnych segmentach rynku finansowego oraz na różnych stanowiskach wymagających stosowania analizy finansowej, zdeterminowani poszerzać lub rozwijać swoje kierunkowe kompetencje

Zobacz inne moje kursy